Bariatrická chirurgie

 

Operace pro morbidní obezitu ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

   –  rukávovitá (sleeve) resekce žaludku

    – gastrický bypass

    – gastroplikace