BARIATRICKÁ CHIRURGIE

  • pacienty s morbidní obezitou indikujeme k operačním výkonům
  • zajistíme provedení všech typů operačních zákroků pro obezitu:

              – rukávová (sleeve) resekce žaludku

              – gastrický bypass

              – gastroplikace