Lékaři

MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MSc., MBA

Kvalifikace / vzdělání:

 • Vysokoškolské: Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta, 1987-1993
 • Specializace v oboru: chirurgie prvního stupně, 1996
 • Specializace v oboru: chirurgie druhého stupně, 2001
 • Specializace v oboru: cévní chirurgie, 2003
 • Doktorský studijní program (Ph.D.), Masarykova univerzita Brno, 2010
 • MBA, Business institut Praha, 2016
 • MSc., EDU Effective Business School, 2022

Doplňkové vzdělání / kurzy:

 • 2002 licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce pro obor chirurgie
 • 2003 stáž intervenční radiologie, IKEM Praha
 • 2003 stáž endovaskulární léčby břišních aneuryzmat, Erasmus MC Hospital Rotterdam
 • 2005 jmenovací dekret – člen zkušební komise pro atestační zkoušky z chirurgie
 • 2005 stáž – Duplexní sonografie periferních tepen, IPVZ Praha
 • 2010 stáž cévní chirurgie, Helios klinikum Berlin-Buch
 • 2014 kurz radiofrekvenční léčby varikozit, Semmelweisova univerzita Budapešť
 • 2015 stáž cévní chirurgie, Univerzitní nemocnice Malmo

Současné pracovní zařazení:

 • vedoucí lékař a odborný garant Cévního a chirurgického centra s.r.o.
 • primář chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.
 • člen představenstva a náměstek pro léčebnou péči Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice a.s.
 • odborný asistent pro chirurgii, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

 • 2002-2014 a 2021-dosud – Ostravská univerzita, odborný asistent pro chirurgii
 • 2005-2008 – studie Caesar
 • 2006-2011 – studie Zilver PTX stent
 • 2015-2019 – studie VOYAGER
 • 2021-2022 – studie SuloPrima
Přednášková a publikační činnost
 • autor 78 přednášek a publikací
 • spoluautor knihy